Politechnika Poznańska

Instytut Matematyki

Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

 

Wydział Automatyki, Robotyki
i Elektrotechniki


 Strona główna
 O Instytucie
 Zakłady
 Pracownicy
 Plany i dyżury pracowników
 Fasciculi Mathematici
 Skrypty i monografie
 Tytuły i stopnie naukowe
 Seminaria
 Konferencje
 Harmonogram roku akademickiego
 Kierunek Matematyka w Technice
 Informacje dla kandydatów
 Informacje dla studentów
 Koło naukowe
 Szkolenia i kursy

O INSTYTUCIE:

Dyrekcja

Historia

Ważniejsze funkcje pełnione przez pracowników Instytutu Matematyki na uczelni i poza PP

Działalność naukowo-badawcza

Skład osobowy Instytutu oraz Władze Uczelni
w poszczególnych latach

DYREKCJA INSTYTUTU MATEMATYKI
  DYREKTOR

    


prof. dr hab. Ryszard Płuciennik    

tel. 61665-3331    
ryszard.pluciennik@put.poznan.pl    


  ZASTĘPCY DYREKTORA

    


prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi    

tel. 61665-3332    
ewa.magnucka-blandzi@put.poznan.pl    

    

 

    


dr Leszek Wittenbeck    

tel. 61665-3332    
leszek.wittenbeck@put.poznan.pl    

    

 


SEKRETARIAT

mgr inż. Beata Grzyb

p. 750, tel. 61665-2320 office_math@put.poznan.pl


mgr Kamila Brzezińska-Gera

p. 750, tel. 61665-2928
kamila.brzezinska-gera@put.poznan.pl


ZESPÓŁ  TECHNICZNY


mgr inż. Jarosław Derda


p. 711, tel. 61665-2358 jaroslaw.derda@put.poznan.pl


inż. Aleksander Utrajczak


p. 711, tel. 61665-2358 aleksander.utrajczak@put.poznan.pl

Powrót  

Historia

       Instytut Matematyki powstał w 1970 roku z połączenia Katedry Matematyki (1952-1970) kierowanej przez prof. dr. Zygmunta Butlewskiego, Katedry Geometrii Wykreślnej (1952-1970) kierowanej przez prof. dr. Wiktora Jankowskiego oraz części Ośrodka Maszyn Matematycznych kierowanego przez doc. dr. Henryka Wiśniewskiego.

       Dyrektorami Instytutu Matematyki w minionych latach byli:

  prof. dr Wiktor Jankowski
  (1970 - 1983)
  doc. dr Henryk Wiśniewski
  (1983 - 1987)
  prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski
  (1987 - 1991)
  dr hab. Jerzy Kaczmarek
  prof. nadzw.
  (1991 - 1995)
  dr hab. Jarosław Werbowski
  prof. nadzw.
  (1995 - 2012)
  prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
  (od 2012)


       Od 1972 roku, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych, Rada Naukowa IM przeprowadziła 50 przewodów doktorskich.
       Od 1978 Instutut brał udział w tworzeniu i prowadzeniu magisterskich kierunków: Podstawowe Problemy Techniki - Matematyka Stosowana i Matematyka.
       Od 1964 Instytutu wydaje czasopisma naukowe "Geometria" oraz "Fasciculi Mathematici" o zasięgu międzynarodowym. Pracownicy Instytutu są m.in. członkami komitetów redakcyjnych czasopism matematycznych o zasięgu międzynarodowym, uczestniczą w organizacjach naukowych, między innymi w Amerykańskim Towarzystwie Matematycznym (AMS), Międzynarodowym Towarzystwie Równań Różnicowych (ISDE) i Polskim Towarzystwie Matematycznym (PTM), oraz współpracują naukowo z wieloma ośrodkami matematycznymi w kraju i zagranicą. Aktywnie uczestniczą w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i zagranicą.

Obecnie w skład Instytutu wchodzą cztery zakłady:

 • Analizy Matematycznej
 • Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej
 • Równań Różniczkowych i Funkcyjnych
 • Zastosowań Matematyki

Powrót  

Ważniejsze funkcje pełnione przez pracowników Instytutu Matematyki
na uczelni i poza PP

prof. dr Zygmunt Butlewski

 • Kierownik Katedry Matematyki (1952-1970)
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Matematyki

   Powrót

prof. dr Wiktor Jankowski

 • Rektor Politechniki Poznańskiej (1969-1972); (1983-1984)
 • Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego (1952-1960); (1962-1969)
 • Doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej (1991)
 • Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1963-1967; 1979-1981)

Powrót  

prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski

 • Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. rozwoju uczelni (1972-1975)
 • Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej
 • Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1973-1977)

   Powrót

doc. dr inż. Zbigniew Ratajczak

 • Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. studenckich i studiów dla pracujących (1975-1981)
 • Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (1971-1973)

Powrót  

doc. dr hab. Eugeniusz Korczak

 • Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. studenckich i studiów dla pracujących (1984-1986)
 • Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego (1981-1984)

   Powrót

doc. dr hab. Henryk Ratajski

 • Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. studenckich (1990-1993)

Powrót  

prof. dr hab. Jerzy Albrycht

 • Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1967-1971; 1985-1987)

   Powrót

dr Leszek Jankowski

 • Skarbnik Komisji Krajowej oraz członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (1992-2002)
 • Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" (1990-1992)

Powrót  

dr Krystyna Łybacka

 • Minister Edukacji Narodowej i Sportu (2001-2004)
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1991-2014)
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego (2014-2020)

   Powrót

dr hab. inż. Paweł Kolwicz

 • Prodziekan Wydziału Elektrycznego ds. Nauki, Promocji i Rozwoju
  (2013-2019)

Powrót  

dr hab. Małgorzata Migda

 • sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  w kadencji 2014-2016

   Powrót

Działalność naukowo-badawcza

 • badania jakościowych własności rozwiązań równań różniczkowych, różnicowych
  i całkowych,
 • geometria przestrzeni Banacha i jej zastosowania,
 • aproksymacja funkcji operatorami liniowymi,
 • metody sumowalności szeregów i ich zastosowania,
 • teoria niezawodności i jej zastosowania,
 • statystyka matematyczna, probabilistyka i modelowanie matematyczne.

Powrót  

Skład osobowy Instytutu oraz Władze Uczelni w poszczególnych latach

1970/1971

1971/1972

1972/1973

1973/1974

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

1974/1975

1975/1976

1976/1977

1977/1978

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

1978/1979

1979/1980

1980/1981

1981/1982

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

1982/1983

1983/1984

1984/1985

1985/1986

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

1986/1987

1987/1988

1988/1989

1989/1990

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

IM

Senat

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

IM

Senat

IM

Senat

     

Powrót  


Wydział Automatyki,
                    Robotyki i Elektrotechniki

Marian Dondajewski

Politechnika Poznańska